Stáž? Veľká škola samostatnosti

Hlavnou Klaudiinou pracovnou náplňou bolo pomôcť v organizovaní projektu,a to v kontaktovaní kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií z celého sveta aby sa stali súčasťou tohto veľkého projektu. Okrem toho bolo dôležité pracovať na subprojektoch a napredovaní projektu. Pracovala od pondelka do piatka od 9:00 do 16:00, ak bolo viac povinností, tak do 17:00. Klaudia bola s úlohami spokojná a práca ju napĺňala:

„Táto stáž mi pomohla uvedomiť si akým smerom sa chcem uberať. Najviac ma zaujíma práca s verejnosťou a pretože som bola aj súčasťou skupiny sociálne média, tak som sa naučila mnoho vecí ohľadom komunikácií na sociálnych sieťach. Táto práca vôbec nie je jednoduchá ako som si myslela. Práca s databázami, ktorú som predtým nevykonávala a samozrejme aj komunikačné zručnosti, ktoré som si zlepšila pri stretnutiach s potenciálnymi sponzormi.

Najväčší prínos vidím v tom, že mnoho študentov po ukončení štúdia stále nie je samostatných a toto je cesta ako nadobudnúť samostatnosť, zmysel pre povinnosť a získať medzinárodnú skúsenosť, ktorá sa v životopise bude vynímať pri hľadaní práce. Ja som mala výhodu, pretože som pracovala v medzinárodnom tíme a získala mnoho skúsenosti a zručnosti, ktoré mi pomohli si rozšíriť obzory. Okrem toho som získala aj mnoho známych z rôznych kútov sveta, s ktorými som v kontakte a ktorými ma svojimi názormi ovplyvnili a mnohí aj motivovali viac k dosahovaniu mojich cieľov. Odporúčam každému vyskúšať si život v inej krajine a snažiť sa spoznať aj iné kultúry. Ja som sa do Portugalska naozaj zamilovala, dokonca som začala študovať aj jazyk, ktorý je zaujímavý aj tým, že nie je možné ho študovať všade. Čo sa týka profesionálneho života,  získala som skúsenosti nie len v mojom odbore ale som si aj rozšírila vedomosti z ďalších oblasti, o ktorých som predtým netušila, že vôbec existujú.“

Continue Reading

Láska prácu prenáša

Motivácie pre hľadanie absolventskej stáže v zahraničí môžu byť rôzne. Či už je to túžba vycestovať, získať skúsenosti v odbore alebo láska. Bývalá stážistka WorkSpace Europe Barbora skĺbila všetko do jedného a našla si  tak prácu, ktorá ju napĺňa.

Ešte v roku 2014 zverejnila Európska Komisia štúdiu,  podľa ktorej si štvrtina účastníkov vzdelávacieho programu Erasmus našla v cudzej krajine životného partnera. Vďaka známostiam, ktoré vznikli vďaka tomuto mobilitnému programu, sa tiež narodilo okolo jedného milióna bábätiek. Erasmus tak má vyššiu účinnosť pri hľadaní lásky ako akékoľvek stránky či mobilné aplikácie určené na zoznámenie.

Nadnárodné známosti nezriedka vedú k ďalšej mobilite. Mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú udržať vzťah dlhšie ako jeden semester, následne hľadajú študijné či pracovné možnosti v krajine, kde by k sebe mali bližšie; bližšie než len cez telefonát na Skype.

Podobné motivácie priviedli Barboru do konzorcia WorkSpace Europe ešte ako študentku, aby si vybavila možnosť  pracovnej stáže v zahraničí cez program Erasmus+. Po ukončení štúdií Medzinárodných vzťahov na bratislavskej Ekonomickej univerzite totiž plánovala odísť do Talianska za svojím priateľom, ktorého stretla počas jeho Erasmus pobytu na Slovensku.

Barbora nemerala cestu do WorkSpace Europe nadarmo. Podarilo sa jej nájsť organizáciu, ktorá ju prijala ako stážistku  a krátko po škole sa tak presťahovala za láskou a za prácou do mesta Pesaro ležiaceho neďaleko jedného z najslávnejších prímorských letovísk Rimini.

Barborin príbeh patrí k jedným z najúspešnejších v histórii WorkSpace Europe. Ako jedna z prvých stážistiek konzorcia dokonca uspela v predĺžení stáže zo štandardných troch na šesť mesiacov. Grant z programu európskej mobility jej síce podľa pravidiel plynul len tri mesiace, avšak zvyšné mesiace jej pomáhala s pokrývaním nákladov prijímajúca organizácia.

Mladej Slovenke sa tiež podarilo to, čo nebýva pravidlom; firma, v ktorej stážovala, si ju napokon ponechala na plný pracovný úväzok: „Hľadala som síce aj inde, ale  narazila som na skromné podmienky talianskeho pracovného trhu. Nuž a keďže sa mi práca na stáži páčila, ako jedna z mála som ovládala taliančinu a boli so mnou spokojní, porozprávala som sa s vedením a oni mi ponúkli trvalú pozíciu. “

Náplň práce sa oproti stáži nezmenila, Barbora má i naďalej na starosti oblasť HR a vyhľadávanie vhodných kandidátov pre potreby firmy. Časom jej však pribúdajú povinnosti a zodpovednosť, a tak v práci nachádza neustále nové výzvy.

Barbora tak vďaka európskym mobilitným programom našla lásku a uplatnenie v práci, ktorá ju napĺňa. Staré príslovie „Láska hory prenáša“ modifikovala na modernejšiu verziu „Lásku prácu prenáša“.

Samotná Barbora sa pri spomínaní na to, čo ju motivovalo k rozhodnutiu zahraničnej pracovnej stáže, smeje. „Myslím, že nie som prvá. A ani posledná.“

 

Continue Reading

Ondrej: stážista, ktorý si to namieril do českej politiky

Ondrej má skúsenosti so stážami už od prvého ročníka na vysokej škole. Študent verejnej správy Univerzity Cyrila Metoda v Trnave naberal skúsenosti v odbore na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pred koncom školy sa vďaka informačnému stretnutiu, ktoré organizovalo WorkSpace Europe, dozvedel o možnosti absolventskej stáže a rozhodol sa tak vyskúšať niečo nové. Prijímajúcu organizáciu si našiel sám a vďaka finančnému príspevku a podpore zo strany konzorcia tri mesiace stážoval na Úrade vlády v Českej republike.

Ondrej, ty si bol skúsený stážista ešte predtým, ako si zavítal k nám, do WorkSpace Europe. Pracovať už počas školy v odbore je pomerne netradičné – ako sa ti to podarilo?

Ešte ako prvák na univerzite som mal celkom dosť voľného času, tak som si povedal, prečo ho nevyužiť. Napísal som do viacerých inštitúcii verejnej správy, ktorých agenda nejakým spôsobom súvisela s mojím odborom – s tým, že som mal záujem o neplatenú stáž. Odpísali mi z ministerstva práce, soc. vecí  a rodiny, kde som mal pôvodne zotrvať len mesiac. Mesiac sa natiahol na dva. Nuž a práve vtedy odtiaľ odchádzali študenti pracujúci na dohodu a keďže ja som už bol celkom zabehnutý, nastúpil som na ich miesto. S menšími prestávkami som tam pracoval päť rokov – do štátnic.

Na tejto pozícii pracuješ aj v súčasnosti. Medzitým si si však spravil trojmesačnú prestávku  a využil možnosť absolventskej pracovnej stáže, ktorú ponúka naše konzorcium. Ako si sa vlastne o WorkSpace Europe dozvedel?

Bol som už v poslednom ročníku a započul som, že WorkSpace Europe organizuje informačný seminár u nás na škole. Keďže som tam nestíhal ísť, vyslal som spolužiačku a tá z toho mala veľmi dobrý pocit. Koniec koncov, i ona bola na stáži cez vás. Chcel som si vyskúšať prax v zahraničnej inštitúcii a hovoril som si, že ak je to naozaj také jednoduché – len si nájsť prijímajúcu organizáciu a požiadať o príspevok z grantu, prečo to neskúsiť?

A naozaj to bolo také jednoduché?

Nič nepadne z neba lusknutím prsta, ale keď sa človek o to zaujíma a dodržiava termíny, skutočne ten proces naozaj nepokladám za zložitý. Keď už som mal nájdenú organizáciu,  všetko šlo hladko. Komunikácia s WorkSpace Europe aj s prijímajúcou organizáciou bola bezproblémová.

Na stáži si zamieril celkom vysoko – až na Úrad vlády Českej republiky do Prahy. Ako sa Ti podarilo vybaviť si takúto exkluzívnu stáž?

Chcel som ísť do Čiech. Prahu mám rád a neoplatilo sa mi sťahovať niekam ďalej. Odborne sa orientujem na problematiku eurofondov, ale i celkovo európske politiky, nuž som hľadal niečo, čo s tým súvisí. Napísal som na všetky orgány verejnej správy a práve z Úradu vlády ČR mi odpísali, že s tým nemajú najmenší problém, pretože sú na stážistov zvyknutí. Dostal som sa tiež na odbor, ktorý úzko súvisel s mojím zameraním.

Čo bolo tvojou pracovnou náplňou? Aj si sa stretol s premiérom?

(Smiech). Videl som na ho na tlačovke po rokovaní vlády. Náš odbor sídlil na rovnakom poschodí, ako zvykla zasadať vláda. Inak som mal na starosti skôr organizačné záležitosti, čo súviselo s prepojením nášho odboru na Európsky dom reprezentujúci činnosť EÚ v členskej krajine. Prípadne som robil preklady alebo administratívu výpomoc.

Ako stáž hodnotíš? Odporučil by si tento typ mobility i ďalším študentom respektíve budúcim absolventom?

Nepochybne by som tento typ pracovnej stáže odporučil ďalším záujemcom.
Osobne som mal šťastie na výborných kolegov, s ktorými som sa vždy dobre nasmial. Celkovo mi stáž dala možnosť spoznávať zákulisie verejnej inštitúcie a zaujímavých ľudí. Tiež som sa naučil väčšej samostatnosti a spoznal do detailov mesto, ktoré mám veľmi rád.
Najväčší prínos stáže vidím v tom, že po jej absolvovaní sa zvyšuje potenciál stážistu uplatniť sa na trhu práce, vybudovať si novú sieť kontaktov. Dostane tiež chuť čeliť novým výzvam a spestriť i doterajší spôsob života.

Continue Reading

Stáž v školstve: učiteľské skúsenosti z Rakúska

Janeta, absolventka Univerzity Komenského v Bratislave, si svoju stáž vybavila v školskom zariadení v Rakúsku. Jej hlavnou pracovnou náplňou bola spolupráca s učiteľkou na jednotlivých VH, jej podpora na vyučovaní, pomoc slabším žiakom pri vypĺňaní zadaných úloh, individuálna práca so žiakom, následne prejednanie žiakovej aktivity na hodine s triednou učiteľkou, prípadne analýza pedagogických problémov daného žiaka

A ako sa na svoju skúsenosť s učením v zahraničí pozerá Janeta?

Stáž mi pomohla hlavne v jazykovej znalosti – každodenné používanie jazyka, odstránenie jazykových bariér, osvojenie zvyčajných bežných pedagogických fráz plus znalosť nových, nepoznaných. Uistila som sa v poznanom: aké dôležité je učebnú látku predniesť pútavo a žiakov aktivovať k samostatnej práci, pritom byť prirodzenou autoritou, no zároveň vnímavým a priateľským, avšak na druhej strane nie príliš liberálnym človekom.

Celú stáž hodnotím veľmi pozitívne, človek získa živý kontakt s cudzím jazykom, živú aplikáciu doposiaľ teoreticky naučeného, človek vidí pozitíva i negatíva rôznych učebných štýlov, spozná mentalitu rakúskych občanov, každodenné pedagogické problémy pohraničnej školy a jej vedenia, situáciu medzi občanmi danej dediny. Absolvovanie stáže v zahraničí určite odporúčam, ako skúsenosť a spoznanie nového  je stáž “na nezaplatenie”.

Continue Reading