Odchádzajúce leto alebo prínosy stáže očami stážistov.

Koncom leta zvykne človek sumarizovať svoje zážitky. My sme takisto podľahli nálade končiaceho sa leta a pozreli sme sa na stáže našich absolventov trochu inou optikou ako obvykle.

Tak ako sa vraciame z prázdnin a dovoleniek, tak sa stážisti vracajú zo stáží po celej Európe. Z nášho prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica absolventov (58%) sa po ukončení stáže vrátila na Slovensko. Približne 20% z nich ostalo v zahraničí, v krajine, v ktorej pôsobili počas stáže. Pýtate sa, kde sa nachádza zvyšných 22%? Taktiež žijú v zahraničí, len nie v tej istej krajine ako počas stáže.

Vždy nás veľmi zaujímalo, ako si počínajú stážisti na trhu práce. Pozreli sme teda bližšie na to, v akom časovom horizonte po stáži sa zamestnali. Čísla sú veľmi priaznivé. Až 74% z nich si našlo zamestnanie, prípadne začali sami podnikať, krátko pod stáži v rozpätí 1-3 mesiacov. Približne 20% stážistov sa zamestnalo počas 3-6 mesiacov od ukončenia stáže. Zvyšných 6% ostalo na čas nezamestnaných.

Samozrejme, veľmi nám záleží na tom, ako absolventskú stáž vnímajú samotní stážisti. Preto sme sa ich opýtali, čo s odstupom času považujú za najväčší prínos stáže. Takmer 20% uviedlo, že za najväčší prínos považujú zážitky a skúsenosti. Viac ako 15% opýtaných označilo za najdôležitejšie zlepšenie sa v cudzom jazyku. Necelých 13% absolventov sa vyjadrilo, že im stáž pomohla lepšie sa adaptovať na trhu práce. Medzi ďalšie prínosy stáže patrili nasledovné:  porovnanie domácej a zahraničnej praxe; prax; komunikačné a iné zručnosti; kontakty; priestor, zistiť, čo chcem v živote robiť; získanie trvalého zamestnania či odvaha.

Tak sme sa spolu ohliadli za odchádzajúcim letom a končiacimi stážami. Veríme, že vás tento pohľad samotných stážistov zaujal a inšpiroval k absolvovaniu stáže.

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *