Všetko, čo som sa naučil na vysokej škole versus absolventská stáž

Začal sa zimný semester akademického roku 2018/2019. Študenti, budúci absolventi, sa opäť vzdelávajú v univerzitných laviciach. Mnohým z vás určite napadla otázka, čo z toho, čo sa momentálne učím na škole, využijem reálne aj v praxi?

Nás táto téma taktiež veľmi zaujíma a rozhodli sme sa na ňu pozrieť bližšie. Vychádzali sme pritom z odpovedí našich bývalých stážistov na otázku: „Aké zručnosti a vedomosti, ktoré si sa naučil/a na vysokej škole, si mal/a príležitosť využiť počas stáže v praxi?“.

Ich odpovede by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií – na tzv. soft skills a konkrétne vedomosti či zručnosti.

Medzi najčastejšie stážistami spomínané soft skills patrili: samostatnosť, schopnosť vyhľadať potrebnú informáciu, prezentačné schopnosti, tímová práca, analytické zručnosti, kritické zmýšľanie, improvizácia či komunikačné schopnosti.

Konkrétne vedomosti a zručnosti sa v odpovediach našich stážistov samozrejme veľmi rôznili podľa odboru štúdia. Z tých všeobecne platných môžeme vybrať: jazykové znalosti, práca s počítačom a rôznymi programami, metódy a princípy vedeckej práce, zručnosti analytického charakteru, zručnosti potrebné k písaniu odborného i populárneho textu či všeobecný prehľad.

 

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *