Absolventská stáž Erasmus+ v čase pandémie očami stážistov

Rok 2020 sa či chceme či nechceme nesie v znamení pandémie Covid -19. Absolventských stáží Erasmus+ sa táto situácia samozrejme dotkla tiež a určitý čas neboli nové mobility povolené.  Stáže sú povolené od 10. júna, kedy sa opätovne otvorili hranice Slovenska. Mnohí z vás si zvoli možnosť vycestovať v lete či teraz na jeseň, iní čakajú ako sa vyvinie situácia a vycestovať plánujú až v roku 2021. Dobrou správou je, že lehota na uskutočnenie stáže sa kvôli aktuálnej situácii posunula na 18 mesiacov od štátnic, takže bude možné vycestovať na jar či v lete 2021.

Stáže, ktoré sa realizovali v prvej polovici roka 2020, sa dokončovali rôzne – na home office v krajine stáže, na home office na Slovensku, predčasne sa skončili alebo naopak predĺžili, či sa prerušili a dokončili sa až na jeseň.

Stážistov sme sa pýtali, čo sa im na stáži v tejto situácii zdalo najťažšie a čo naopak bolo najpozitívnejšie. Podobne ako aj všetci pracujúci sa museli stážisti vyrovnať najmä s home officom, sťaženým cestovaním a obmedzenými aktivitami vo voľnom čase, čo ilustrujú aj nasledujúce odpovede niektorých z nich:

„Najťažšie bolo sa zmieriť s tým, že z poznávania Poľska nič nebude a budem iba zavretá doma za počítačom, pozitívny aspekt je to, že som mohla aj tak stáž absolvovať ako home office a naučila som sa nové veci a bola som počas karantény “zamestnaná” niečím.“

„Najpozitívnejšie som vnímal otvorenosť ľudí, život, celkovo zmena prostredia. Obtiažne bolo zostať doma, v prípade Lockdownu Covid-19“

„Je to dané situáciou kvôli corone, ale najpozitívnejšie hodnotím, že aj pri vypuknutí pandémie, som mohla aspoň čiastočne spoznať novú krajinu, nazbierať nové skúsenosti. Najťažšie bolo vyrovnať sa s home office v cudzej krajine, že človek viac menej nemá žiaden osobný kontakt s kolegami, či priateľmi“.

 

Napriek sťaženým podmienkam nám však na otázku: Čo im stáž priniesla a či by ju odporučili ostatným stážistom?, prišli samé pozitívne odpovede. Nech sa páči, prečítajte si niektoré z nich:

„Stáž mi priniesla viac otvorenú myseľ a trpezlivosť pri riešení situácií. Určite by každý mal absolvovať aspoň jednu-dve takéto pracovné skúsenosti.“

„Stáž mi pomohla viac sa osamostatniť a nabrať odvahu vykročiť do neznáma. Pomohla mi nájsť si svoje miesto v novej spoločnosti. Vďaka stáži som si prehĺbila svoje odborné znalosti a naučila som sa nové zručnosti, pomohla mi nazrieť do fungovania organizácie. Stáž môžem len odporúčať, mňa posunula dopredu. Najväčší prínos vidím v získaní pracovných skúseností a rozšírení znalostí.“

 

„Jednoznačne. Určite najlepšia skúsenosť aká môže byť. Spoznať novú kultúru spôsob myslenia a iný životný štýl je na nezaplatenie. V mojom prípade mi to ukázalo svet sales a komunikácie so zákazníkom, čo je jedine možné praxou.“

„Stáž mi priniesla nové obzory, nových ľudí a zistenie, že sa viem aj v cudzom svete postarať sama o seba aj v čase koronakrízy, otvorila mi ešte viac myseľ. Určite odporúčam, človek sa obohatí o nové poznatky, spozná nových ľudí, otvorí sa mu myseľ, stane sa pružnejším, skúsenejším, samostatnejším a tolerantnejším. Najväčší prínos je toto všetko dokopy, sú to naozaj skúsenosti na nezaplatenie vo všetkých oblastiach života.“

Ak ste absolvent a uvažujete nad tým, či vycestovať na stáž, prípadne ste budúci absolvent a rozmýšľate, či sa prihlásiť na stáž, potom veríme, že vám budú skúsenosti našich stážistov pomohli rozhodnúť sa.

Photo by Jonathan Farber, Marvin Meyer and John Schnobrich on Unsplash.

Niečo z podobného súdka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *